Požární ochrana a bezpečnost

HASMAT - PRAHA

Hasmat – požární ochrana a bezpečnost Praha zajišťuje prodej, dodávky, montáže, servis, opravy a projektování požárních zařízení (hasící přístroje, hydranty, požární nátěry, požární ucpávky, požární dveře, požární hadice a další produkty z kategorie požární ochrana a požární bezpečnost). Hasmat – požární ochrana a bezpečnost Praha provádí požární prohlídky, revize hasících přístrojů a hydrantů, zpracuje požární dokumentace a zajišťuje poskytování poradenství pro požární bezpečnost objektů, aby požární ochrana byla opravdu účelná. Správně prováděná požární ochrana a bezpečnost je velmi důležitá pro požární zabezpečení objektů a staveb před vznikem požáru (bezpečná evakuace osob z objektu, ochrana majetku, likvidace požáru). Požární ochrana a její význam jsou často podceňovány, ale jen do doby, než opravdu k požáru dojde a požární ochrana a bezpečnost jsou potřeba.


Homepage Image 1

Hasící přístroje

Hasící přístroje slouží k prvotním zásahu a k uhašení začínajícího požáru. Hasící přístroje, které nabízí firma Hasmat – požární ochrana a bezpečnost Praha, rozdělujeme dle provedení na hasící přístroje přenosné a pojízdné. Hasící přístroje dále dělíme dle druhu hasicí látky a dle způsobu jejich použití na hasící přístroje práškové (požáry pevných látek, hořlavých kapalin a plynů), hasící přístroje sněhové (požáry hořlavých kapalin a plynů), hasící přístroje vodní (požáry pevných látek), hasící přístroje pěnové (požáry pevných látek a hořlavých kapalin), hasící přístroje halonové (požáry počítačů, serverů, elektroniky) hasící přístroje na hašení tuků a olejů (požár v kuchyni) a hasící přístroje na hašení alkalických kovů. Pro hasící přístroje zajišťujeme provedení revize hasicích přístrojů vč. revizní zprávy.

Homepage Image 3

Hydranty

Hydranty dělíme na nadzemní hydranty, podzemní hydranty, nástěnné hydranty. Nadzemní hydranty a podzemní hydranty slouží většinou pro zásah hasičů - tyto hydranty se umísťují do venkovních prostředí (ulice, areály závodů, skladové haly apod.). Nástěnné hydranty jsou určeny pro použití před příjezdem hasičů pro uhašení požáru - tyto hydranty se umísťují do vnitřních prostor objektů na základě příslušných norem a předpisů. Hasmat - požární ochrana a bezpečnost Praha hydranty navrhne a dodá, hydrantové systémy nabízíme v různých provedeních.

Homepage Image 2

Revize hasících přístrojů a hydrantů

Revize hasících přístrojů a hydrantů se provádí dle vyhl. MV č.246/2001Sb. nejméně 1x za rok. Revize hasících přístrojů a hydrantů je tedy povinná a musí být provedena oprávněnými osobami, proto revize hasících přístrojů a hydrantů zajišťují naši kvalifikovaní pracovníci. Revize hasících přístrojů a hydrantů zahrnuje servis, opravy a údržbu hasících přístrojů a hydrantů. Z revize hasících přístrojů a hydrantů se vypracuje revizní zpráva o kontrole provozuschopnosti hasících přístrojů a hydrantů. Naše firma nabízí komplexní provádění revize hasících přístrojů a hydrantů, a to jak pro stávající objekty, tak i novostavby.