Služby

Třídit podle: 

Společnost Hasmat s.r.o. poskytuje následující služby:

Provádění požárních prohlídek

Provádění požárních prohlídek objektů v rozsahu dle vyhlášky MV č.246/2001 Sb. a zák o PO č.133/1985Sb. odborně způsobilou osobou. Vypracování zápisu z požární prohlídky. Vypracování požární dokumentace - kategorizace objektu z hlediska míry požárního nebezpečí, požární poplachové směrnice, požární řády, evakuační plány, školení.      

Cena: 0 Kč bez DPH Detail
Protipožární utěsňování prostupů rozvodů

Protipožární utěsňování prostupů rozvodů instalací systémem INTUMEX. Autorizované stanovení použití správného typu systému INTUMEX dle procházející instalace, technických podmínek a klasifikačních protokolů výrobce systému.      

Cena: 0 Kč bez DPH Detail
Revize, údržba a opravy hydrantů

Revize všech schválených typů hadicových systémů (vnitřní hydranty) a hydrantových systémů (venkovní hydranty). Provádění výchozích revizí ke kolaudacím. Provádění tlakových zkoušek požárních hadic. Provádění revizí suchovodů. Výměny hydrantových ventilů. Vypracování písemné revizní zprávy z každé revize - digitální zpracování.  

Cena: 0 Kč bez DPH Detail
Revize, údržba a opravy hasicích přístrojů

Revize všech schválených typů přenosných a pojízdných hasicích přístrojů, provádění výchozích revizí ke kolaudacím.  Údržba (tlakové zkoušky) a opravy všech výrobců hasicích přístrojů, poskytujících na našem území autorizovaný servis. Vypracování písemné revizní zprávy z každé revize - digitální zpracování. Autorizované stanovení hasebního zajištění objektů dle vyhl.MV č.23/2008Sb.  

Cena: 0 Kč bez DPH Detail
Protipožární nátěry a nástřiky na dřevěné a ocelové konstrukce

Dřevěné konstrukce - FLAMGARD                                                                                                                                    Ocelové konstrukce - FLAMIZOL S

Cena: 0 Kč bez DPH Detail
1