Požární větrací mřížka ARADEX - stěnový uzávěr

Mřížky ARADEX umožňují trvalé větrání v místech, kde se vyžaduje požární odolnost požárně dělící konstrukce. Jsou zhotoveny výhradně z materiálů reakce na oheň A1 a intumescentních pásek a jsou klasifikovány jako konstrukční části druhu DP1. Požární odolnost EI 15 až EI 60 nebo EW 15 až EW 120. Mřížky ARADEX mohou být použity jak ve zděných a betonových příčkách tak i v SDK stěnách.
Cena: 0 Kč bez DPH
Zpět