Požární větrací tvarovka PROMASEAL

Těsnící větrací výústková tvarovka PROMASEAL je větrací tvarovka, která působením požáru vytváří tepelně izolační pěnu uzavírající otvory ve stavebních konstrukcích a tím zamezuje průchodu ohně. Tloušťka tvarovek PROMASEAL je závislá na požadované době požární odolnosti (EI30-EI90). Každá těsnící větrací výústková tvarovka PROMASEAL je zakryta jedním perforovaným plechem, u něhož uspořádání a velikost děr odpovídá otvorům v tvarovce. Tento plech je součástí dodávky. Tím zůstává plně zachován volný průřez ventilace cca 35 cm2 na jednu tvarovku. Rozměr tvarovky je 93x93mm.
Cena: 0 Kč bez DPH
Zpět