Provádění požárních prohlídek

Provádění požárních prohlídek objektů v rozsahu dle vyhlášky MV č.246/2001 Sb. a zák o PO č.133/1985Sb. odborně způsobilou osobou. Vypracování zápisu z požární prohlídky. Vypracování požární dokumentace - kategorizace objektu z hlediska míry požárního nebezpečí, požární poplachové směrnice, požární řády, evakuační plány, školení.      
Cena: 0 Kč bez DPH
Zpět