Revize, údržba a opravy hasicích přístrojů

Revize všech schválených typů přenosných a pojízdných hasicích přístrojů, provádění výchozích revizí ke kolaudacím.  Údržba (tlakové zkoušky) a opravy všech výrobců hasicích přístrojů, poskytujících na našem území autorizovaný servis. Vypracování písemné revizní zprávy z každé revize - digitální zpracování. Autorizované stanovení hasebního zajištění objektů dle vyhl.MV č.23/2008Sb.  
Cena: 0 Kč bez DPH
Zpět